Δημόσιο ΙΕΚ Χαλκίδας

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης