Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Γραμματεία και η Κατάρτιση του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας δεν θα λειτουργήσουν από 2 Απριλίου 2018  έως και 13 Απριλίου 2018.

Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία και αγάπη!

Γραμματεία Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας

Σημείωση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8η εδώ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9η εδώ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που απασχολούνται στο ΔΙΕΚ Χαλκίδας το εξάμηνο 2016Α να προσκομίσουν στον υπεύθυνο υποδιευθυντή της ειδικότητας τους τον Προγραμματισμό Ύλης για το εξάμηνο 2016Α συμπληρωμένο έως την Παρασκευή 1/4/2016 (Οι εκπαιδευτές πρέπει να λάβουν υπ' όψη τους ότι τα μαθήματα του εξαμήνου 2016Α άρχισαν την Πέμπτη  στις 17/3/2016 και θα ολοκληρωθούν σε 10 εβδομάδες κατάρτισης).

Επίσης υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτές ότι στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανάληψη διδασκαλίας ενός μαθήματος είναι η σύνταξη σημειώσεων για τους καταρτιζόμενους. Από το προηγούμενο εξάμηνο η διανομή αυτών στους καταρτιζόμενους γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class του ΔΙΕΚ Χαλκίδας. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει λογαριασμό στο e-class να προβούν στη δημιουργία του άμεσα . Εφόσον όλοι οι εκπαιδευτές έχουν λογαριασμό στο e-class παρακαλούνται να ανεβάσουν τις ηλεκτρονικές σημειώσεις τους όσο πιο σύντομα, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να έχουν υλικό για μελέτη καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου (για τυχόν διευκρινίσεις και βοήθεια στο e-class μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του ΔΙΕΚ). Πλέον η διανομή των σημειώσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι υποχρεωτική για όλα τα Δημόσια ΙΕΚ.

Τα μαθήματα στο ΙΕΚ Χαλκίδας ξεκινούν την Πέμπτη 17/3/2016 στις 14.45  για όλες τις ειδικότητες. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να απευθυνθούν άμεσα στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χαλκίδας για να παραλάβουν την ύλη του μαθήματος που θα διδάξουν ώστε να ξεκινήσει απρόσκοπτα το εαρινό εξάμηνο.