Εργαστήρια

Το Δημόσιο ΙΕΚ Χαλκίδας διαθέτει τα παρακάτω εργαστήρια:

3 εργαστήρια Πληροφορικής

1 εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

1 εργαστήριο Βρεφονηπιοκόμων

1 εργαστήριο Αισθητικής

1 εργαστήριο Νοσηλευτικής

1 Βιβλιοθήκη

1 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών

1 Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας

1 Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων