Με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στο Δ.ΙΕΚ Χαλκίδας, εύχομαι σε όλους τους καταρτιζόμενους, καλή πρόοδο, ευημερία και επίτευξη των προσωπικών στόχων.

 Όλοι μαζί συλλογικά, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτές και διοικητικό προσωπικό θα προσπαθήσουμε να υπερκεράσουμε τις αντιξοότητες που η οικονομική κρίση που μαστίζει την πατρίδα μας  έχει επιφέρει και στον τομέα της παιδείας.

 Πίστευα και πιστεύω ότι η  αρνητική πραγματικότητα που ζούμε θα ανατραπεί από νέους ανθρώπους μορφωμένους και σωστά καταρτιζόμενους σε δεξιότητες που θα απαντούν στις ανάγκες των σύγχρονων αγορών εργασίας.

 

 

Ο Διευθυντής

Καλαϊτζόγλου Αθανάσιος