Το Δημόσιο ΙΕΚ Χαλκίδας λειτουργεί συνεχώς από 1994 και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχουν λειτουργήσει αρκετές ειδικότητες προσπαθώντας πάντα, κατά το δυνατόν, να ανταποκριθεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αποστολή μας είναι μέσα από τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, η παροχή επαρκών επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους σπουδαστές μας με στόχο να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση.

Οι ειδικότητες οι οποίες προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο από ΔΙΕΚ Χαλκίδας ευελπιστούμε ότι ανταποκρίνονται, κατά το δυνατόν, στις επιθυμίες και στόχους των σπουδαστών και στις ανάγκες της τοπικής, και όχι μόνο, αγοράς εργασίας.

Η Διεύθυνση, το διοικητικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Χαλκίδας προσπαθούμε ώστε οι σπουδαστές μας να έχουν άρτιου επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Προσδοκούμε το ΔΙΕΚ Χαλκίδας στην υφιστάμενη ανταγωνιστική αγορά εργασίας να αποδειχτεί στους σπουδαστές μας αρωγός και συμπαραστάτης και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις προοπτικές επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης τους.

Ευχόμαστε μια χρονιά δημιουργική, παραγωγική με υγεία και δύναμη

Ο Διευθυντής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΗΣ