Τα μαθήματα ξεκίνησαν την Δευτέρα 22/10/2018.Το ωράριο διδασκαλίας των μαθημάτων είναι από τις 14.45 έως και 18.05. Εδώ μπορείτε να δείτε το εβδομαδιαίο  πρόγραμμα των μαθημάτων όλων των ειδικοτήτων κατάρτισης. (Στο πρόγραμμα  εμφανίζονται οι κωδικοί των αιτήσεων που υπέβαλαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. .λόγω της συμμόρφωσης με το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Χρήσιμα Έντυπα