Η αναπλήρωση των ωρών του Οκτωβρίου θα γίνει τις εξής μέρες:

Δευτέρα 4/11, Τρίτη 5/11, Πέμπτη 7/11, Παρασκευή 8/11,

Δευτέρα 11/11, Τρίτη 12/11, Πέμπτη 14/11, Παρασκευή 15/11,

με εξάωρο πρόγραμμα. 

Δείτε το πρόγραμμα για τις μέρες των αναπληρώσεων

1η εβδομάδα    2η εβδομάδα


Χρήσιμα Έντυπα