Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μόνο τους επιτυχόντες των εξετάσεων Ελληνομάθειας.

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες των εξετάσεων ελληνομάθειας ότι μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης, στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων  (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80)  (Γραφείο 1152, 1ος όροφος).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 1311652


Χρήσιμα Έντυπα