Παρατείνεται η αναστολή των μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης  στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. μέχρι και την 10η Μαΐου 2020, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.


Χρήσιμα Έντυπα