Το πρόγραμμα που θα ισχύσει για όλες τις ειδικότητες μέχρι τη λήξη του εξαμήνου επισυνάπτεται σε δύο αρχεία. Το ένα πρόγραμμα θα ισχύσει τις εβδομάδες από 18/5 ως 22/5, από 1/6 ως 5/6 και από 15/6 ως 19/6, ενώ το άλλο (2ο αρχείο) τις εβδομάδες από 25/5 μέχρι 29/5, από 8/6 ως 12/6 και από 22/6 ως 26/6.

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας θα είναι 35΄λεπτά.

Τα εργαστηριακά μαθήματα που είναι σημειωμένα με ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ δεν θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα αυτό λόγω περιοριστικών μέτρων στους χώρους που διεξάγονται, σύμφωνα και με την εγκύκλιο επαναλειτουργίας (Κ1/55594/13-5-2020), οπότε θα πραγματοποιηθούν από 1 ως 23 Σεπτεμβρίου.

Τα τμήματα με αριθμό καταρτιζόμενων μέχρι 15 θα λειτουργήσουν κανονικά εντός αίθουσας με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.


Χρήσιμα Έντυπα