Τα μαθήματα στο ΙΕΚ Χαλκίδας ΔΕΝ θα αρχίσουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες να παρακολουθούν συχνά την ιστοσελίδα του ΙΕΚ για νεότερες ανακοινώσεις, καθώς και το e-mail που έχουν δηλώσει στο ΙΕΚ.


Χρήσιμα Έντυπα