Σύμφωνα με την υπ? αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4899 τ. Β') αναστέλλεται μέχρι τις 30/11 η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των ΙΕΚ και γίνεται διδασκαλία εξ αποστάσεως.
 

Οι εκπαιδευτές οφείλουν να αναρτούν στην ασύγχρονη πλατφόρμα του ΔΙΕΚ (e-class) υλικό (σημειώσεις, οδηγίες, προτεινόμενες ασκήσεις ? εργασίες κτλ.) στις ώρες και μέρες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να είναι διαθέσιμο στους καταρτιζόμενους κάθε εβδομάδα.Είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της παρουσίας των καταρτιζόμενων, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της δραστηριότητάς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς και για τις αναρτήσεις των εργασιών (στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος), που τους έχουν ανατεθεί.

Οι εκπαιδευτές, πάντα στα πλαίσια της εξ αποστάσεως κατάρτισης, μπορούν να επιλέξουν είτε πλατφόρμες σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (π.χ. webex), είτε οποιαδήποτε άλλη δυνατή τεχνολογία που θα εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους του μαθήματός τους (π.χ. επίδειξη, προβολή δεδομένων κ.ά.).

Τέλος υποχρεούνται να ενημερώνουν εβδομαδιαία, με e-mail τον Διευθυντή του ΔΙΕΚ (συμπληρώνοντας ως θέμα του μηνύματος: την ειδικότητα, το εξάμηνο και το μάθημα), τόσο για τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων, όσο και τις ανταποκρίσεις αυτών στις γραπτές δοκιμασίες (ασκήσεις ? εργασίες) με σύντομη αξιολογική περιγραφή (πχ. μη συμμετοχή στο μάθημα, αποδεκτή εργασία, κ.α).

Οι καταρτιζόμενοι πρέπει να εισέρχονται στην πλατφόρμα στις ώρες και μέρες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να καταγράφεται από την πλατφόρμα (e-class) η συμμετοχή τους. Επίσης έχουν την υποχρέωση να μελετούν το υλικό (σημειώσεις, οδηγίες, προτεινόμενες ασκήσεις ? εργασίες ) που αναρτούν οι εκπαιδευτές τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ( e-class) και με τη σειρά τους να αναρτούν τις παραδοτέες ασκήσεις ή εργασίες στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε καθημερινά και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Χαλκίδας σχετικά με τις επικαιροποιημένες κάθε φορά οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων.


Χρήσιμα Έντυπα