Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/23.1.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ  186 τ. Β') παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ και η εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.


Χρήσιμα Έντυπα