Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/5.2.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ  454 τ. Β') παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ και η εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.


Χρήσιμα Έντυπα