Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2021-2022 είναι από την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00 μέχρι και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr όπου θα υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2021Β μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Χρήσιμα Έντυπα