Ενημερώνουμε τους τελειόφοιτους σπουδαστές του ΔΙΕΚ Χαλκίδας που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση και έχουν λάβει ΒΕΚ  και  επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ  η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης λήγει στις 20-09-2021.

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/aitisi_iek_2021a

Χρήσιμο υλικό για τις εξετάσεις:
Θέματα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων):
https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn


Χρήσιμα Έντυπα