Ενόψει της έναρξης των μαθημάτων στο ΔΙΕΚ Χαλκίδας θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους  καταρτιζόμενους και στους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Χαλκίδας ότι σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 4206/12 -9- 2021) υποχρεούνται να ακολουθούν τα εξής:
Α) Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για τους καταρτιζόμενους, τους εκπαιδευτές και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες α) στους εσωτερικούς χώρους και β) στους εξωτερικούς χώρους του ΙΕΚ.
Β) Για τους μη εμβολιασμένους και μη νοσήσαντες κατά το τελευταίο 6μηνο, καταρτιζόμενους, εκπαιδευτές καθώς και για τα διοικητικά στελέχη του ΔΙΕΚ απαιτείται υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος ανίχνευσης του κορονοϊού, ο οποίος θα διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως με δαπάνη του ενδιαφερόμενου.  Οι ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης προκειμένου να προσέρχονται στις δομές του ΔΙΕΚ.
Γ) Για τους εκπαιδευτές και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου η μη συμμόρφωση με την παραπάνω υποχρέωσή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.

Χρήσιμα Έντυπα