Το ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης για το χειμερινό εξάμηνο 2022Β για όλες τις ειδικότητες A΄ και Γ΄εξαμήνου είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022Β

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να δηλώσουν τα μαθήματα στο Μητρώο Εκπαιδευτών με βάση το πρόγραμμα αυτό το οποίο καταρτίστηκε με κριτήριο τη αρτιότερη συνολικά λειτουργία του ΔΙΕΚ Χαλκίδας καθώς και με βάση την διαθεσιμότητα αιθουσών και εργαστηριακών χώρων στο συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας όπου στεγάζεται και το ΔΙΕΚ Χαλκίδας. Κατά την δήλωση των μαθημάτων θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπ΄όψη ο οδηγός σπουδών κάθε ειδικότητας κατάρτισης.

H ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί σε νεώτερη ανάρτηση.


Χρήσιμα Έντυπα