Η νέα τηλεφωνική γραμμή του ΔΙΕΚ Χαλκίδας είναι η 2221 350609.

Η γραμμή αυτή λειτουργεί παράλληλα με την τωρινή, η οποία ειναι η 2221 078140.


Χρήσιμα Έντυπα