• 1η εβδομάδα εξάωρων από 20/11/2017 έως 24/11/2017 πατήστε εδώ
  • 2η εβδομάδα εξάωρων από 18/12/2017 έως 22/12/2017 πατήστε εδώ
  • 1η Παρασκευή αναπλήρωσης (εξάωρο) της αργίας της 17ης Νοέμβρη την 01/12/2017 πατήστε εδώ
  • 2η Παρασκευή αναπλήρωσης (εξάωρο) της αργίας της 17ης Νοέμβρη την 08/12/2017 πατήστε εδώ
  • Πρόγραμμα των Προόδων 8η (4/12/17 ? 8/12/17) και 9η εβδομάδα (11/12/17-15/12/17) πατήστε εδώ

Σημείωση: η 08/12/2017 έχει και εξάωρο αναπλήρωσης και προόδους για κάποιους, αλλά το εξάωρο δεν επηρεάζει το πρόγραμμα των προόδων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Χαλκίδας.

Χρήσιμα Έντυπα