Οι εξετάσεις προόδου για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019Β θα διεξαχθούν στο διάστημα από Δευτέρα 18 Νοεμβρίου μέχρι και Παρασκευή 29 Νοεμβρίου.

Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων

 1η Εβδομάδα             2η Εβδομάδα


Χρήσιμα Έντυπα