Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Χαλκίδας να προσκομίσουν τα έντυπα ατομικών τους στοιχείων. Τα έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας στην κατηγορία Εκπαιδευτές-> Χρήσιμα έντυπα εκπαιδευτών-> Έντυπα Ατομικών Στοιχείων.

Χρήσιμα Έντυπα