Δημοσιεύτηκε σήμερα Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μαθητεία.

Απο την Πέμπτη 16/01/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. έως και το πρωί της Τρίτης 21/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ. οι υποψήφιοι για ένταξη στο Πρόγραμμα "Μαθητεία Ι.Ε.Κ" θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του

Πληροφοριακού συστήματος για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στη μαθητεία.


Χρήσιμα Έντυπα