Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) για τα εξάμηνα 2016B και 2017A.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mis.inedivim.gr, εφόσον διαβάσετε αναλυτικά την Πρόσκληση Υποψηφίων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από 05/09/2016 (ώρα 16.00) έως 19/09/2016 (ώρα 16.00).

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών*:
από 19/09/2016 ? 21/09/2016 (κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΔΙΕΚ- ΔΣΕΚ)

*Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2131314530, 2131314540, 2131314541, 2131314542, 2131314545. (10.00 ? 15.00 εργάσιμες ημέρες)

Χρήσιμα Έντυπα