Οι εκπαιδευτές που έχουν εργαστεί στο ΔΙΕΚ Χαλκίδας σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να καταθέσουν Αίτηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας στη γραμματεία του ΙΕΚ προκειμένου αυτή να εκδοθεί σε τρεις εργάσιμες ημέρες.