Αίτηση Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Οι εκπαιδευτές που έχουν εργαστεί στο ΔΙΕΚ Χαλκίδας σε προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να καταθέσουν Αίτηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας στη γραμματεία του ΙΕΚ προκειμένου αυτή να εκδοθεί σε τρεις εργάσιμες ημέρες.