Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί διακοπή της Πρακτικής Άσκησης πριν τη συμπλήρωση των 960 ωρών, ο καταρτιζόμενος μπορεί να ολοκληρώσει την Πρακτική του Άσκηση σε άλλη χρονική περίοδο (επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης). Ο καταρτιζόμενος προσκομίζει στο ΙΕΚ συμπληρωμένη την αίτηση επανέναρξης, τη βεβαίωση εργοδότη και την υπεύθυνη δήλωση εργοδότη

Κατεβάστε από εδώ την Αίτηση Επανέναρξης Πρακτικής Άσκησης

Κατεβάστε από εδώ τη Βεβαίωση εργοδότη για επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης.

Κατεβάστε από εδώ την υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης.