Σας ενημερώνουμε ότι έχει θεσπιστεί ΝΕΟ Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2944 (ΦΕΚ Β? 1098/30.04.2014).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.  

Πιστοποίηση - ΕΟΠΠΕΠ

 

Συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις

 

Θεσμικό Πλαίσιο

 

Θέματα Εξετάσεων (Κατάλογοι Ερωτήσεων)

 

Αποτελέσματα Εξετάσεων

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ