Επίσκεψη σπουδαστών/τριών Α' εξαμήνου Τμήματος Βοηθών Εργοθεραπείας, στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας.

Επίσκεψη σπουδαστών/τριών Α' εξαμήνου Τμήματος Βοηθών Εργοθεραπείας, στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας.