Αναπληρώσεις

2021A 225x112

Οι ημέρες των αναπληρώσεων όπου εφαρμόζεται εξάωρο πρόγραμμα είναι 18/3, 22/3, 23/3, 24/3, 26/3, 29/3 με 19/4, 22/4, 10/5 και 13/5.

Το Πρόγραμμα Α εφαρμόζεται στις εξής μέρες: 18/3, 22/3, 23/3, 24/3, 26/3, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 19/4, 22/4.

Το Πρόγραμμα Β εφαρμόζεται στις εξής μέρες: 29/3, 30/3, 31/3, 1/4, 2/4, 12/4, 13/4, 14/4, 15/4, 16/4, 10/5 και 13/5.