Δε λειτουργούν ειδικότητες Α' εξαμήνου στο τρέχον εξάμηνο κατάρτισης 2023Α.