Δε λειτουργούν ειδικότητες Γ' εξαμήνου στο τρέχον εξάμηνο κατάρτισης 2023Α.