Δε λειτουργούν ειδικότητες Δ' εξαμήνου στο τρέχον εξάμηνο κατάρτισης 2022Β.