Στο τρέχον εξάμηνο κατάρτισης 2022Β υπάρχουν καταρτιζόμενοι στο Ε' Εξάμηνο οι οποίοι κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.