Στο τρέχον εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2021Α υπάρχουν καταρτιζόμενοι στο Ε' Εξάμηνο οι οποίοι κάνουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ έχει ανασταλεί.