Στο τρέχον εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2020Α υπάρχουν καταρτιζόμενοι στο Ε' Εξάμηνο οι οποίοι κάνουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.