Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι εκπαιδευτές συμπληρώνουν τον προγραμματισμό ύλης κάθε μαθήματος που έχουν αναλάβει και το καταθέτουν στη διοίκηση του ΙΕΚ.