Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για την απασχόληση τους ως ωρομισθίοι  Εκπαιδευτές  στο Δημοσίο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χαλκίδας μπορούν να καταθέτουν την εκτυπωμένη αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφα τίτλων σπουδών, επιμορφώσεις, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας κλπ - οτιδήποτε δηλαδή που  έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση και μοριοδοτείται πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση του αντίστοιχου δικαιολογητικού) από Τετάρτη 4/11/2015 έως και την Παρασκευή 6/11/2015 από τις 13.00 έως και τις 19:30.

Χρήσιμα Έντυπα