Το ΔΙΕΚ Χαλκίδας ζητά να προσλάβει εκπαιδευτές με ειδικότητες Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής με ωριαία αντιμισθία. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι  πτυχιούχοι σχολής μαγειρικής, με 5ετή εμπειρία στην εκπαίδευση ή στο επάγγελμα του μαγείρου ή αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, με5ετή εμπειρία στο επάγγελμα του ζαχαροπλάστη-αρτοποιού αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη διοίκηση του ΔΙΕΚ Χαλκίδας στο τηλέφωνο 22210-78140 καθημερινά κατά τις ώρες 13.00 έως 20.00 μ.μ

Χρήσιμα Έντυπα