Ανανεώνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων καταρτισμένων για το Δημόσιο ΙΕΚ μέχρι την Παρασκευή 6/10/2017 και ώρα 14:00.

Το ΔΙΕΚ Χαλκίδας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους  που δεν υπέβαλαν αίτηση  και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης  μόνο  για την ειδικότητα Τεχνικών  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών  να υποβάλουν αίτηση εγγραφής.

      Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • φωτοτυπία απολύτηρίου λυκείου ή ΕΠΠΑ
  • φωτοτυπία ταυτότητας
  • ΑΜΚΑ
  • βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης εφόσον είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή μέλος μονογονεϊκής οικογένειας

Με ξεχωριστή ανακοίνωση θα ενημερώσετε για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Χρήσιμα Έντυπα