Καλούνται οι επιτυχόντες στο ΔΙΕΚ Χαλκίδας με την διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού να προσέλθουν απαραιτήτως στην γραμματεία του ΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής από την Πέμπτη 02-09-2021 έως και την Παρασκευή 10-09-2021 και ώρες από 14:00 έως 20:00.

 • Κατά την προσέλευσή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Χαλκίδας, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

  4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία κλπ).

  Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα εφόσον είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014).

  Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό και δεν επιθυμούν να εγγραφούν στην ειδικότητα που πέτυχαν ή δεν έχουν καθόλου υποβάλει παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ με περισσότερες ειδικότητες και θέσεις! Όμως, δικαίωμα εγγραφής έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

  Επίσης σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν και άλλες θέσεις για τις  ειδικότητες που προβλέπονται  στο παράλληλο μηχανογραφικό  και θα δεχτούμε και επιπλέον αιτήσεις.

  Εκτός  των ειδικοτήτων του  Παράλληλου Μηχανογραφικού οι οποίες είναι 

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
  • ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

  θα λειτουργήσουν και οι παρακάτω ειδικότητες για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλεγούν μετά από αίτηση τους στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ:

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER - DEVELOPER / VIDEO GAMES)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
  • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Χρήσιμα Έντυπα