Όσοι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Χαλκίδας διαμένουν σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών τους, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας τους στην οποία οι γονείς τους ή οι ίδιοι δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, να προσέλθουν στη γραμματεία να το δηλώσουν μέχρι την Τετάρτη 3-11-2021.


Χρήσιμα Έντυπα