Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες στο Δ.ΙΕΚ Χαλκίδας από το παράλληλο μηχανογραφικό να εισέλθουν στη πλατφόρμα του παράλληλου

μηχανογραφικού: https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr από τη Δευτέρα 28/08/2023 έως και την Τετάρτη 06/09/2023 για να

κάνουν ηλεκτρονικά την Εγγραφή τους στο Δ.ΙΕΚ Χαλκίδας.

Για την εγγραφή θα χρειαστεί απαραιτήτως να δηλώσουν τον ΑΜΚΑ τους.

Σε περίπτωση που το σύστημα ενημερώσει τους επιτυχόντες ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικώνοι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας ως εξής:

από 28-08-2023 έως 31-08-2023 από 09:30-13:30 και από 01-09-2023 έως 06-09-2023 από 13:30-19:30 με τα πρόσθετα δικαιολογητικά και να επιβεβαιωθούν ηλεκτρονικά τα μόριά τους από τα στελέχη του Δ.Ι.Ε.Κ., αλλιώς η εγγραφή τους δεν ολοκληρώνεται και το δικαίωμα για εγγραφή με το παράλληλο μηχανογραφικό χάνεται.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ.

Όσοι επιτυχόντες δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.


Χρήσιμα Έντυπα