Ανακοινώνουμε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΙΕΚ το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2023Β


Χρήσιμα Έντυπα