Ανακοινώσεις για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 

 

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις

Θεσμικό Πλαίσιο

Θέματα Εξετάσεων (Κατάλογοι Ερωτήσεων)

Αποτελέσματα Εξετάσεων

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ


Χρήσιμα Έντυπα