Η έναρξη της κατάρτισης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019 θα γίνει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.

Επισυνάπτεται εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα για όλες τις ειδικότητες.

Στο πρόγραμμα αναγράφονται τα ονόματα των εκπαιδευτών μετά από οδηγία της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης.


Χρήσιμα Έντυπα