Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη/εγγραφή στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν από το επισυναπτόμενο αρχείο για τον Κανονισμο? Διαχει?ρισης Μητρω?ου Εκπαιδευτω?ν Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.

Κανονισμο?ς Διαχει?ρισης Μητρω?ου Εκπαιδευτω?ν Επαγγελματικη?ς Κατα?ρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.

Επισημαίνεται ότι τα δημόσια ΙΕΚ δεν έχουν καμία ανάμειξη στη διαδικασία των αιτήσεων για ένταξη στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213 131 1619, 1633, 1635, 1636, 1639 κατά τις ώρες 10:00 έως τις 15:00.


Χρήσιμα Έντυπα