Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/5.12.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5350 τ. Β') παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 η αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ και η εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.


Χρήσιμα Έντυπα