Παρακαλούνται όσοι σπουδαστές του ΔΙΕΚ Χαλκίδας:

(α) εχουν ηλικία έως 22 ετών

(β) δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση

καιεπιθυμούν έκδοση μειωμένου εισιτηρίου για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να προσκομίσουν στην Γραμματεία του ΙΕΚ

  • μία (1) φωτογραφία
  • το καρτελάκι για το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο) συμπληρωμένο με τα στοιχεία του σπουδαστή

ούτως ώστε να εκδοθεί το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

Τονίζεται ότι για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου θα γίνεται δεκτή μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους η εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή της βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.


Χρήσιμα Έντυπα