Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.  αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 23/6/2023 και τη Δευτέρα 26/6/2023 λόγω των εθνικών εκλογών.


Χρήσιμα Έντυπα