Οι καταρτιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα μετεγγραφής ή αλλαγής ειδικότητας  για το χειμερινό εξάμηνο 2023Β, βάσει του κανονισμού λειτουργίας, από την 1η έως και τις 10 Ιουλίου 2023


Χρήσιμα Έντυπα