• Σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα, περίπου τον Αύγουστο ( β΄ δεκαπενθήμερο) ανακοινώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ)  οι νέες Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το νέο έτος κατάρτισης 2019-2020.
  • Οι ειδικότητες όπως πάντα δεν είναι ίδιες κάθε χρόνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι  ειδικότητες που λειτούργησαν το 2018-2019 δεν μπορούν να επαναληφθούν
  • Ακολουθεί αμέσως μετά η ανακοίνωση από την ΓΓΝΓΔΒΜ σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής, καθώς και τα κριτήρια που καθορίζουν τη μοριοδότηση των υποψήφιων καταρτιζόμενων.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να αιτηθεί προϋποθέτει να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου. Όριο ηλικίας δεν υπάρχει. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένος σε δύο ΙΕΚ.
  • Σε κάθε ειδικότητα ανά ΙΕΚ εισάγονται οι πρώτοι 30 υποψήφιοι σε μόρια εισαγωγής.
  • Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, ανακοινώνονται στη σελίδα της ΓΓΔΒΜ (www.gsae.edu.gr) τα αποτελέσματα των επιτυχόντων. (Για τα αποτελέσματα επιλογής σας ή μη ενημερώνεστε με ατομική σας ευθύνη).
  • Έπειτα από την έκδοση των αποτελεσμάτων από τη ΓΓΝΓΔΒΜ, το ΙΕΚ Χαλκίδας θα αναρτήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του σχετικά με τις ημερομηνίες που θα πρέπει οι επιτυχόντες του να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που επικαλέστηκαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση, έτσι ώστε να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους.
  • Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν και διαρκεί 5 εξάμηνα (4 εξάμηνα, εκ των οποίων 1 εξάμηνο πρακτική άσκηση ή μαθητεία).
  • Ο απόφοιτος ΙΕΚ έπειτα από 5 εξάμηνα σπουδών λαμβάνει ΒΕΚ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΙΕΚ αποφοίτησης) και γίνεται κάτοχος Διπλώματος επιπέδου 5, μετά από  εξετάσεις Πιστοποίησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Το Ι.Ε.Κ θα παραμείνει κλειστό από 3 Αυγούστου έως και 18 Αυγούστου.

Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού από Ιούλιο έως και Αύγουστο: 9:30 - 14:30


Χρήσιμα Έντυπα